Podzimní semináře pro učitele spol. věd na Katedře sociologie FSS MU v Brně

Katedra sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity (Brno) připravuje novou sérii vzdělávacích seminářů pro vyučující (a nastávající vyučující) společenskovědních předmětů středních (a příbuzných) škol.
Běh dvou celodenních seminářů představí aktuální téma „Jak na rovnost, násilí a předsudky?“ z pohledu sociálních věd.

Semináře jsou součástí tříletého projektu „Rovnost začíná ve škole“ financovaného z Evropských fondů (OP VVV), na němž se Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity (v Brně) spoluřešitelsky podílí. Cílem projektu je rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu, v rámci projektu bude vytvořeno celkem pět programů, na FSS MU se zaměřujeme na cílovou skupinu vyučujících. Výstupem budou digitalizované soubory materiálů včetně metodiky programu. V průběhu projektu budou semináře i předloženy k akreditaci na MŠMT. Samozřejmým bonusem účasti na takových seminářích financovaných z projektu je možnost účasti zdarma a to i s úhradou cestovních výdajů a ubytování pro cestující do Brna z větších dálek.

Nejpozději koncem léta vytvoříme formální přihlášku v online prostředí Obchodního centra MU (někteří to prostředí již znáte z jiných běhů Celoživotního vzdělávání na Masarykově univerzitě). Již nyní si však můžete do svých diářů zaznamenat termíny série podzimních setkání v roce 2018:
Čtvrtek 1. listopadu a
Pátek 7. prosince
(Účast v programu je potřeba po oba dny.)

Konkrétní obsah obou dnů je nyní v procesu zrodu (projekt s celým názvem „Schools of Equality – Rovnost začíná ve škole“ oficiálně začne k 1. 7. 2018, jeho řešitelem je brněnské NESEHNUTÍ). Podrobnosti najdete v přihlášce, jakmile bude v Obchodním centru připravena. Klíčové téma rovnosti, pojaté zejména v kontextu genderově citlivého vzdělávání, bude doplněno o aktuální přístupy například z oblasti mediální analýzy a rámováno aktuálními sociologickými přístupy k analýze sociálních nerovností, projevů násilí i reprodukce předsudků v širších souvislostech rovnosti žen a mužů ve společnosti nebo sociální spravedlnosti obecně.

Velmi rádi zodpovíme vaše případné upřesňující dotazy. Neváhejte se na nás obrátit s otázkami, komentáři, zájmem o účast. Váš názor nás zajímá!

Těšíme se na spolupráci s vámi!

Za tým Seminářů pro vyučující na Katedře sociologie FSS MU se bude celému projektu organizačně věnovat doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (krizala@fss.muni.cz) a Mgr. Martina Krošová (martina.krosova@gmail.com).

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!