Aktuality

Demokratická kultura ve vzdělávání

Pokládáte si někdy otázku, jak byste mohli přispět k posilování demokracie? Pokud ano, věříme, že by pro vás mohl být zajímavou inspirací model kompetencí pro demokratickou kulturu Rady Evropy.

   
Aktuality

Číst Havla

Knihovna Václava Havla spouští čtenářskou kampaň pro školy Číst Havla. Formou krátkých ukázek načtených zajímavými osobnostmi chceme ukázat, že texty Václava Havla jsou dodnes živé a přístupné i mladým čtenářům. Vybrali jsme ukázky pohádkové, vtipné, dojemné i vážné. Načetli je pro nás youtuběři, bloggeři i mladí herci. Budeme rádi, pokud Vás kampaň zaujme a některou ukázku si přečtete se svými žáky a studenty i Vy.

   
Aktuality
Evropský dům

Interaktivní vzdělávací programy o Evropské unii

Opravdu je EU zbytečná a neřeší skutečné problémy? Co to vlastně znamená, když se dočteme, že nám "Brusel" něco zakazuje a nařizuje? Skutečně je EU nedemokratická?
Navštivte spolu se studenty interaktivní vzdělávací program o EU nabízený v Evropském domě v Praze a dozvěte se více.

   
Aktuality
Bohouš a Dáša mění svět

Bohouš a Dáša mění svět

Zapojte se do tradiční komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět, tentokrát na téma „SOUTĚŽ NEBO SPOLUPRÁCE?“. Soutěž přináší Vzdělávací program Varianty, Člověk v tísni, o.p.s.

   
Aktuality
Archa školám

Interaktivní dílna pro pedagogy - divadlo v sociálním kontextu

Důrazem na rozvoj kritického myšlení, aktivního občanství a umění otevřené a kultivované debaty je projekt Archa.školám, partner všech aktivních učitelů společenských věd, multikulturní výchovy, historie a dalších předmětů, které tvoří součást vzdělávacích osnov základních a středních škol. Staňte se součástí jeho interaktivních dílen pro pedagogy!

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!