Aktuality

V našem městě se má stavět mešita

V našem městě se má stavět mešita

Multikulturní centrum Praha Váse zve na vzdělávací akci Simulační hra jako inovativní výukový nástroj - „ V našem městě se má stavět mešita?!“. Workshop představí možnosti práce se simulační hrou ve výuce, jako prostředkem pro nahlížení tématu z různých úhlů pohledu, budování dialogu, vzájemného porozumění a tolerance.
 

   
Aktuality
Jak na ně

Jak na ně? aneb Práce se stereotypy ve výuce celospolečenských témat

Ocitli jste se někdy v situaci, kdy jste nevěděli, jak reagovat na názory svých žáků?
Jak se z pozice učitele vypořádat s kouzelnou formulí všichni mají právo na svůj názor?
Jakou roli v tom hrají hodnoty, které učitel zastává?

   
Aktuality
Globální témata v našich školách

Mikrokonference "Globální témata v českých školách?"

Multikulturní centrum Praha Vás srdečně zve na první ročník minikonference globálního rozvojového vzdělávání s názvem "Globální témata v českých školách?", která proběhne již 3. listopadu 2016 od 9 do 13 hodin v Praze.

   
Aktuality
Olympiáda lidských práv

Olympiáda lidských práv

Právě nyní startuje další ročník celostátní soutěže středoškolských studentů s názvem Olympiáda lidských práv. Cílem soutěže je atraktivní formou zvýšit informovanost studentů o problematice lidských práv, podporovat zájem poznávat, uvědomovat si a respektovat rozmanitost lidské společnosti. Soutěž je organizována neziskovým spolkem Leges humanae a má za sebou již čtyři úspěšné ročníky, přičemž loni se jí zúčastnilo téměř 2500 studentů z celé České republiky. Zapojte v letošním školním roce také Vaši školu!

   
Aktuality
Výokové programy v Evropském domě

Navštivte se třídou výukový program v Evropském domě!

Navštivte se třídou Evropský dům v rámci školního výletu či exkurze, svým studentům tím dáte víc než pouhé znalosti faktů o Evropské unii. A pokud se do Prahy zrovna nechstáte, využijte alespoň na dálku některý z výukových materiálů nebo on-line modulů o Evropské unii, které vzdělávací potrál Evropského domu nabízí.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!