Aktuality

Výstava Labyrintem normalizace - Židovská obec jako zrcadlo většinové společnosti

Charta 77, občanská iniciativa požadující dodržování lidských a občanských práv, byla nejvýznamnější akcí odporu proti komunistickému režimu a normalizaci. Čtyřicáté výročí zveřejnění tohoto dokumentu nabízí možnost představit fenomén židovské obce v období normalizace v jeho nesporné specifičnosti a současně jako mikrosvět, ve kterém se na menším prostoru, ale neméně intenzivně odehrávaly podobné procesy jako ve většinové společnosti.

   
Aktuality

Hodnocení dovedností ve výuce filosofie

Ústav filosofie a religionistiky FF UK srdečně zve středoškolské učitele filosofie, případně dalších společenských věd, na dvoudenní akreditovaný workshop Hodnocení dovedností ve výuce filosofie zaměřený na možné způsoby hodnocení filosofických dovedností. Workshop je chápán jako inspirativní dílna, založená z velké části na společném řízeném sdílení zkušeností s hodnocením. Součástí programu bude i společná tvorba úloh a hodnotících kritérií zaměřených na vybrané dovednosti.

   
Aktuality

Podpora občanského vzdělávání

Znáte metodický princip Active Citizens? Jeho cílem je podpořit mladé lidi v jejich schopnosti efektivně a bez konfliktů spolupracovat s ostatními na udržitelném rozvoji míst, kde žijí. Zapojte do projektu i žáky vaší školy!

   
Aktuality
Synagoga Mikulov

Programy Židovského muzea v Mikulově

Židovské muzeum v Praze pořádá ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově výuku svých vzdělávacích programů v prostorách mikulovské synagogy. Přijměte pozvání do krásného města Mikulova plného zajímavých historických památek!

   
Aktuality
Labyrint migrace

Labyrint migrace

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni, o.p.s. vás srdečně zve na dvoudenní tematický seminář „Labyrint migrace“ s akreditací MŠMT, který je určen učitelům základních a středních škol z celé ČR.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!