Aktuality

EuropaSecura 2017

EuropaSecura 2017

Dovolujeme si Vás informovat o konání 9. ročníku soutěže EuropaSecura, která je organizována Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, Zastoupením Evropské komise v České republice, Ministerstvem obrany, Armádou České republiky a sítí Eurocenter. 
Jedná se o soutěž pro středoškolské studenty s tématikou evropské integrace a bezpečnostních vztahů, se zaměřením na bezpečnostní priority České republiky a Evropské unie.

   
Aktuality
Evropský parlament

Vyslanci do škol

Evropský parlament zahajuje v členských státech Evropské unie program nazvaný „Vyslanci do škol", který je zaměřený na studenty středních a středních odborných škol. Tento program má za cíl zvýšit povědomí o evropských demokratických hodnotách.

   
Aktuality
Street Law

Soutěž v soudním řízení

Rádi bychom Vás touto cestou informovali o soutěži v simulovaném soudním řízení s názvem Mezinárodní středoškolský moot court. Jde soutěž týmů studentů středních škol, jejichž kouči jsou studenti právnických fakult. Cílem této soutěže je ve studentech středních škol rozvíjet jejich smysl pro právo, zlepšovat jejich prezentační, komunikační a argumentační dovednosti a v neposledním řadě je naučit, jak právo funguje.

   
Aktuality
Projekt Region

Projekt Region

Projekt Region je nejnovější součástí Akademie mladých občanů, která je zastřešována spolkem Mladí občané. Podobně jako ostatní části Akademie má za cíl zvýšit zájem mladých lidí o politické dění kolem nich a také je namotivovat k aktivnímu přístupu a zapojení se do veřejné diskuze. Region chce přiblížit fungování krajského úřadu i zastupitelstva, které se může zdát vzdálené a neprůhledné.

   
Aktuality
Nezapomeneme

Nezapomeneme - לא נשכח – Na bisteraha

K Mezinárodnímu dni památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti připravilo brněnské Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze a Muzeum romské kultury interaktivní program s názvem Nezapomeneme - לא נשכח – Na bisteraha.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!