Hodnocení dovedností ve výuce filosofie

Ústav filosofie a religionistiky FF UK srdečně zve středoškolské učitele filosofie, případně dalších společenských věd, na dvoudenní akreditovaný workshop Hodnocení dovedností ve výuce filosofie zaměřený na možné způsoby hodnocení filosofických dovedností. Workshop je chápán jako inspirativní dílna, založená z velké části na společném řízeném sdílení zkušeností s hodnocením. Součástí programu bude i společná tvorba úloh a hodnotících kritérií zaměřených na vybrané dovednosti.

Workshop navazuje na předchozí kurzy k výuce filosofie pořádané Ústavem filosofie a religionistiky. Vycházíme z předpokladu, že smyslem výuky filosofie není jen představit studentům její dějiny, nýbrž jim i zprostředkovat filosofickou činnost samu, tedy reflektování obecných problémů i konkrétních situací, promýšlení jejich předpokladů a důsledků, kladení otázek a hledání odpovědí na ně v textech či v kultivované a věcné diskusi, podložené věcnými argumenty. Tyto dovednosti jsou součástí klíčových kompetencí, uvedených v Rámcovém vzdělávacím programu. Takovéto pojetí výuky filosofie vyvolává otázku, jak uvedené dovednosti hodnotit.

Termín:

sobota 14. 10. 2017 a 11. 10. 2017

vždy 10-17 hodin na ÚFaR, FF UK

Cena: 800 Kč (v ceně je zahrnuto drobné občerstvení)

Vyplněné přihlášky posílejte do 17. října emailem Petře Šebešové (petra.sebesova@gmail.com), která zodpoví i jakékoli případné dotazy.

Podrobnější informace o workshopu a samotná přihláška jsou uvedeny na WEBU.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!