Street Law na Právnické fakultě UK

Street Law

Také čas od času zápasíte s výukou práva? Přijďte v právu najít zalíbení na kurzy pro učitele společenských věd na základních a středních školách pořádané Právnickou fakultou Univerzity Karlovy!

Kurzy jsou vedeny právníky, kteří fakultu vystudovali a sami právo vyučují na středních školách. Semináře jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a to rozhodnutím č.j. MSMT 23274/2014-1.


Na výběr jsou tři kurzy:
1. Didaktika práva
2. Soukromé právo
3. Veřejné právo

Přihlášky se uzavírají 28. 2. 2017.

Více o kurzech neleznete níže.

V případě zájmu o některý z kurzů se přihlaste prostřednictvím níže uvedených odkazů. Pro více informací nás můžete kontaktovat na kurzy@streetlaw.eu.
Více informací o naší činnosti, kurzech a Street Law naleznete na našem WEBU.

Těšíme se na vás!
Za celý Street Law tým
Tomáš Friedel

 

1. KURZ DIDAKTIKY PRÁVA

Místo konání: Praha, Právnická fakulta UK

Datum a čas konání:  28. 3. 2017, 10.00 - 14.00

Cena: 990,- Kč

Vyučující: JUDr. Mgr. Michal Urban, PhD.

Kurz didaktiky práva nabízí účastníkům pomoc při hledání způsobů, jak efektivně učit právo. Na rozdíl od většiny ostatních vzdělávacích právních kurzů, které jsou zaměřeny na prohloubení znalostí učitelů o právu, se tento vzdělávací seminář zaměřuje především na prohloubení dovedností učitelů právo vyučovat. Představeny budou aktivity a metody vhodné k výuce práva. Účastníci kurzu získají tipy na konkrétní materiály, které výuku značně usnadňují či oživují. Dále si odnesou řadu konkrétních aktivit, pomocí kterých mohou svým studentům právo lépe přiblížit. A konečně se dozvědí o možnostech zapojit svoji školu či třídu do projektů, které propojují svět práva se světem škol – ať už například účastí na soudních jednáních nebo možností zapojit do výuky práva studenty právnických fakult.
 
Přihlašovat se na kurz lze (výhradně) prostřednictvím elektronického formuláře ZDE.
 

2. KURZ PRÁVO I - PRÁVO SOUKROMÉ

Místo konání: Praha, Právnická fakulta UK

Datum a čas konání: 29. 3. 2017, 10.00 - 14.00

Cena: 990,- Kč

Vyučující: Mgr. Ing. Tereza Krupová, PhD. a Mgr. Hana Draslarová


Kurz si klade za cíl představit největší změny, které s sebou nové právo přineslo, srozumitelnou a praktickou formou.
Kurz je rozdělen do tří částí, na každou z částí je vyhrazeno přibližně 60 minut. Účastníkům kurzu budou postupně představeny základní i rozšiřující poznatky z těchto oblastí:
1. práva občanského, se zaměřením na právní úpravu obsaženou v tzv. novém občanském zákoníku, tj. zákonu č. 89/2012 Sb.,
2. navazující úpravy práva obchodních korporací, tedy zejména oblast zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
3. práva pracovního.
 
Při představování všech částí bude vždy kladen důraz na využitelnost informací vzhledem k nárokům kladeným RVP. Při výuce se soustředíme nejen na obsahovou stránku tématu, ale i stránku didaktickou. Účastníci semináře si tak nejen rozšíří své právní znalosti získané na pedagogických fakultách a v učitelské praxi, ale získají také řadu doporučení stran vhodných metod, jak danou právní oblast dobře vyučovat. Některé z vyučovacích metod si v rámci semináře i sami vyzkouší.
 
Přihlašovat se na kurz lze (výhradně) prostřednictvím elektronického formuláře ZDE.
 

3. KURZ PRÁVO II - PRÁVO VEŘEJNÉ

Místo konání: Praha, Právnická fakulta UK

Datum a čas konání: 30. 3. 2017, 10.00 - 14.00

Cena: 990,- Kč

Vyučující: Mgr. Ing. Tereza Krupová, PhD. a Mgr. Tomáš Friedel

Cílem kurzu je představit oblasti práva veřejného. Kurz je rozdělen do tří částí, na každou z částí je vyhrazeno přibližně 60 minut výuky. Účastnící se seznámí se základy i rozšiřujícími poznatky z práva ústavního, trestního a správního. Budeme přitom klást důraz na to, aby představené informace splňovaly nároky kladené RVP. Při výuce se soustředíme nejen na obsahovou stránku tématu, ale i stránku didaktickou. Účastníci semináře si tak nejen rozšíří své právní znalosti získané na pedagogických fakultách a v učitelské praxi, ale získají také řadu doporučení stran vhodných metod, jak danou právní oblast dobře vyučovat. Některé z vyučovacích metod si v rámci semináře i sami vyzkouší.
 
Přihlašovat se na kurz lze (výhradně) prostřednictvím elektronického formuláře ZDE.

 

Přihlášení účastnící obdrží podrobnější informace o organizaci zvoleného kurzu mailem.
 
Semináře jsou akreditován MŠMT rozhodnutím č.j. MSMT 23274/2014-1.
 
Více informací o kurzech a Street Law naleznete na stránkách http://streetlaw.eu/.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!