PODZIMNÍ ŠKOLA: OBRAZ A ODRAZ SOCIÁLNÍ REALITY

KDO: Občankáři a MUNI pořádají:

PODZIMNÍ ŠKOLA: OBRAZ A ODRAZ SOCIÁLNÍ REALITY V MÉDIÍCH. (ZAOSTŘENO NA ,,GENDER, TŘÍDU A  ETNICITU")

KDY: 3. 11. od 10:00

KDE: FSS MU, Joštova 10, Brno, (Místnost: U33)

Možnost se přihlásit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2vHOFVNmDiKo9vF6vBFpq8zsSYdVdzcd0y6xl-mtx_TP2XA/viewform?c=0&w=1 

(možnost se přihlásit je do 20. 10. 2017)

přednášející:


doc. PhDr. IVA ŠMÍDOVÁ, Ph.D.
Muži na mateřské, ženy šéfky: je ten svět normální?
Zaostříme na prezentaci "genderu" v médiích a obecněji na očekávání a předsudky spojované například v automatizovaných představách: žena - matka - rodina a muži - kariéra - politika. Růžovo-modrý svět "natřeme" do širší škály barev rolí, identit i životních etap, zároveň se však zamyslíme nad tím, co pomáhá udržovat nebo naopak narušuje představy o správném, normálním genderu (a co to je?). S oporou v sociologických výzkumech a textech z českých reálií prodebatujeme témata socializace, genderu, sociálních institucí (rodina, trh práce, vzdělávání, média) a oblastí života (zdraví, péče, vzdělávání apod.) nebo téma symbolického řádu. Citlivost k různým "jinakostem" namísto plošných zobecnění je zvláště důležitá proto, že se často setkáváme s hodnotícími postoji (co je dobře a špatně) a předjímáním pozic diskutujících podle toho, kam si je ad hoc zařadíme (feministky, katolíci, důchodci, homosexuálové, lékaři, bezdomovci, Romové, ajťáci apod.) a také, zda má jít o "emocionální" ženy nebo "racionální" muže. Jak se společně dále bavit o tom, co (ještě) je vlastně normální?

Mgr. JAKUB MACEK, Ph.D.
Média a identity v časech společenské polarizace: profesionální a alternativní média jako zdroje i bitevní linie společenského  konfliktu
Česká společnost v posledních letech zakouší - podobně jako společnosti většiny vyspělých států - zřetelnou polarizaci veřejného mínění vůči řadě politických a společenských témat. Postojová rozpolcenost společnosti spojená povětšinou s klíčovými identitními kategoriemi (gender, etnicita, třída, národ, náboženství) se přitom promítá nejen do politické sféry, ale i do vztahu mediálních publik ke zpravodajským médiím a naopak vztahu zpravodajských médií k jejich publikům. Přednáška vycházející z aktuálních domácích i zahraničních výzkumů se věnuje příčinám této polarizace a specificky pak roli profesionálních a alternativních zpravodajských médií i tzv. sociálních médií v polarizačních procesech. Cílem přednášky tak je (1) pojmenovat pravděpodobné zdroje polarizace a důvody, proč právě identitní kategorie hrají ve společenské polarizaci zásadní úlohu, (2) ukázat způsoby, jimiž různá média zesilují či naopak zmírňují polarizační procesy, a (3) zachytit proměnu, kterou v souvislosti s polarizací prochází důvěra publika ve zpravodajská média.

Mgr. PETRA HAVLÍKOVÁ
Ženy v médiích, věc veřejná
Jaký vliv má stereotypní zobrazování žen v médiích na postavení žen ve vedoucích a vlivných společenských pozicích? Doplňme otázku citací z dokumentu Miss Representation, který se zabývá dopady sexistické reprezentace žen v médiích: „Co by to zemi přineslo, kdyby se prezidentkou stala žena? Myslíte kromě premenstruačního syndromu a změn nálad?“ a máme základní představu o typickém sexismu v médiích. Protože to, jak se na ženy díváme, ovlivňuje to, jak k nim přistupujeme. Příspěvek se zaměří na stereotypní zobrazování a objektifikaci žen (a mužů) v médiích a v reklamě. Nastíní, v čem je zobrazování žen a mužů v médiích rozdílné, jaké má sexismus v médiích důsledky a speciálně se zaměří na důsledky na mladé lidi (nízké sebehodnocení, mýtus krásy a s ním spojené poruchy příjmu potravy, tolerance násilí, násilí páchané na ženách, kyberšikana,...). Rovněž se zaměří na to, jak ženy vnímají své působení ve světě médií a sociálních sítí a s čím se na nich setkávají. A také kde se berou a proč existují sexistické výroky ze strany i nejvyšších státních představitelů. Příspěvek bude doplněn příklady aktivit na rozpoznání a kritické uvažování o sexismu v médiích.

PřílohaVelikost
PDF icon plakat_xy2_2017_1.pdf956.58 KB
   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!