Aktuality

Mediální obraz rozvojových témat

Co vědí vaši žáci o rozvojových oblastech světa? V jaké podobě známe tyto oblasti z médií? Jak a ve kterých předmětech učit o globálním rozvojovém vzdělávání? Přihlaste se na konferenci Mediální obraz rozvojových témat a zjistěte, o co usilují zahraniční zpravodajové a fotografové nebo jak se vyučuje GRV v praxi. Vyzkoušejte si jak mluvit s žáky o kontroverzních tématech i jak přejít od slov ke konkrétním činům a akcím.

   
Aktuality
Multimediální den 2016

Multimediální den 2016

Je žurnalistika mrtvá? Nebo nyní naopak zažíváme její zlatý věk? Nahlédněte do mediálního světa a přijďte se dozvědět více na celodenní sérii debat, besed, seminářů a workshopů, které se uskuteční v pátek 2. prosince na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

   
Aktuality
Škola pro demokracii

Škola pro demokracii - nejlepší žákovský projekt

Dnes, v předvečer 17. listopadu, se na Vás obracíme trošku netradičně. S pozvánkou hlasovat o nejúspěšnějšímu žákovskému projektu v rámci Školy pro demokracii za rok 2016.

   
Aktuality
Starci na chmelu

Ukázkový seminář pro pedagogy prezentující metodický materiál k filmu Starci na chmelu

Oddělení filmové výchovy Národního filmového archivu si Vás dovoluje pozvat na ukázkový seminář pro pedagogy prezentující metodický materiál k filmu Starci na chmelu.

.

   
Aktuality

Konference Efektivní altruismus

Pomoc druhým neznamená jen darování peněz na charity, ale například výběr sociálně zodpovědné kariéry (např. práce pro sociálně zodpovědné společnosti), politickou podporu lidských práv a principů demokracie nebo například snahu jít příkladem ostatním prostým respektováním morálních zásad, na kterých je založeno každé dlouhodobě udržitelné lidské společenství.Všechna tato témata i konkrétnější způsoby efektivní pomoci budou probírána na naší konferenci.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!