Aktuality

Kdo všechno je dnes Pražanem? Sondy do rozmanitých tváří velkoměsta 

Multikulturní centrum Praha připravilo vzdělávací program pro pražské střední školy, který tematizuje Prahu jako tradičně kosmopolitní město tvořené pestrou směsicí obyvatel rozličných národnostních, kulturních či sexuálních identit. Jak se vyvíjelo jejich vzájemné soužití? Kdo všechno v Praze žije dnes a co o sobě vlastně víme? Vzdělávací program kombinuje zážitkovou pedagogiku s projektovou výukou. Je zaměřený na prevenci xenofobie, rasismu a homofobie.

   
Aktuality
Základy humanitárního práva

Kurz mezinárodního humanitárního práva

Úřad Českého červeného kříže Praha již po několikáté uskutečňuje vzdělávací program pro pedagogické pracovníky Základy mezinárodního humanitárního práva se zaměřením na rozšíření znalostí pedagogů o základní poznatky z oblasti mezinárodního humanitárního práva a získání dovedností v řešení konkrétních modelových situací. Ten nejbližší se uskuteční 20. - 22. 10. v Olomouci.

   
Aktuality

Po stopách brněnské židovské komunity

S příchodem jara nastává čas pro vzdělávací exkurze. Udělejte si výlet například do Brna. Brněnská pobočka Židovského muzea v Praze tam pro žáky základních a středních škol připravila celodenní program v podobě komentovaných prohlídek městem "Po stopách brněnské židovské komunity."
 

   
Aktuality
Jak na ně?!

JAK NA NĚ?! aneb Práce se stereotypy ve výuce

Ocitli jste se někdy v situaci, kdy jste nevěděli jak reagovat na názory svých žáků? Jak se z pozice učitele vypořádat s kouzelnou formulí "všichni mají právo na svůj názor"?

S řešením těchto situací Vám pomůže seminář Multikulturního centra Praha JAK NA NĚ?! aneb Práce se stereotypy ve výuce celospolečenských témat.

   
Aktuality
Ekonomická olympiáda

Ekonomická olympiáda

Ekonomická olympiáda (EO) je nově pořádaná celorepubliková soutěž ve znalostech z ekonomie a z financí, která je určena studentům středních škol. Soutěžní úlohy a koncepci Ekonomické olympiády spoluvytváří ekonomové a odborníci z Institutu ekonomického vzdělávání (INEV), České národní banky (ČNB) a Vysoké školy ekonomické (VŠE).

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!