Školní diář

Skolnidiar.cz

Jeden z nejpopulárnějších projektů v oblasti spotřebitelského vzdělávání, tzv. Vzdělávací diář, dostal on-line podobu. Studenti a učitelé tak budou moci od nového roku vzdělávat žáky základních a středních škol v oblasti práv spotřebitelů na internetu pomocí nové on-line aplikace.

   
Aktuality
Identita evropských Romů ve 20. století

Identita evropských Romů ve 20. století

"Historie vztahů mezi lidmi žijícími v regionu střední Evropy tvoří součást identity nás všech, příslušníků většiny i menšin. Poznat a pokusit se ji pochopit je jedním ze zásadních kroků vedoucích k uznání naší společné historie a vytváření naší společné evropské identity. Podívat se na moderní dějiny 20. století skrze historickou zkušenost jedné z menšin může posunout a pozměnit naše vnímání tradičních vyprávění národních dějin." Tato slova jsou mottem mezinárodní konference Identita evropských Romů ve 20. století ve světle dokumentace obětí holocaustu spolupořádané Institutem Terezínské iniciativy. Druhý a třetí den konference budou určeny odborné veřejnosti.

   
Aktuality

Výstava Labyrintem normalizace - Židovská obec jako zrcadlo většinové společnosti

Charta 77, občanská iniciativa požadující dodržování lidských a občanských práv, byla nejvýznamnější akcí odporu proti komunistickému režimu a normalizaci. Čtyřicáté výročí zveřejnění tohoto dokumentu nabízí možnost představit fenomén židovské obce v období normalizace v jeho nesporné specifičnosti a současně jako mikrosvět, ve kterém se na menším prostoru, ale neméně intenzivně odehrávaly podobné procesy jako ve většinové společnosti.

   
Aktuality

Podpora občanského vzdělávání

Znáte metodický princip Active Citizens? Jeho cílem je podpořit mladé lidi v jejich schopnosti efektivně a bez konfliktů spolupracovat s ostatními na udržitelném rozvoji míst, kde žijí. Zapojte do projektu i žáky vaší školy!

   
Aktuality

Kdo všechno je dnes Pražanem? Sondy do rozmanitých tváří velkoměsta 

Multikulturní centrum Praha připravilo vzdělávací program pro pražské střední školy, který tematizuje Prahu jako tradičně kosmopolitní město tvořené pestrou směsicí obyvatel rozličných národnostních, kulturních či sexuálních identit. Jak se vyvíjelo jejich vzájemné soužití? Kdo všechno v Praze žije dnes a co o sobě vlastně víme? Vzdělávací program kombinuje zážitkovou pedagogiku s projektovou výukou. Je zaměřený na prevenci xenofobie, rasismu a homofobie.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!