Filosofie (asi) za minutu

FIZAMI- dobře se to pamatuje a dobře využívá v hodinách filosofie - krátká, cca minutová videa, která vysvětlují základní pojmy typu ctnost, metafysika, filosofie a další.  A kdo za tím stojí? Teologická fakulta Jihočeské university.

Hodnocení dovedností ve výuce filosofie

Ústav filosofie a religionistiky FF UK srdečně zve středoškolské učitele filosofie, případně dalších společenských věd, na dvoudenní akreditovaný workshop Hodnocení dovedností ve výuce filosofie zaměřený na možné způsoby hodnocení filosofických dovedností. Workshop je chápán jako inspirativní dílna, založená z velké části na společném řízeném sdílení zkušeností s hodnocením. Součástí programu bude i společná tvorba úloh a hodnotících kritérií zaměřených na vybrané dovednosti.

   
Aktuality

Živá knihovna aneb Vzdělávání příběhem

Vzdělávací instituce ARPOK vydává nový metodický materiál Živá knihovna aneb Vzdělávání příběhem. Stáhněte si publikaci zdarma na webu a oživte své vyučování příběhy opravdových lidí.

   
Aktuality
Didaktika filosofie

Proč a jak učit filosofii na středních školách?

Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vydává zajímavou publikaci věnovanou didaktice filosofie Proč a jak učit filosofii na středních školách? Pro zájemce z řad učitelů je v elektronické podobě k dispozici zdarma!

   
Aktuality
debata Bone - Hilský

Literárně - politologická debata na půdě UK

Současné liberální společnosti jsou v mnoha ohledech silně ovlivněny osvícením a jeho názory na lidská práva nebo sociální pokrok. To je všeobecně známé. Ovšem vliv romantismu, největšího oponenta osvícení, je už méně známý a není tak snadno vysledovatelný. Přijměte pozvání na rozpravu, kde dvě z nejvýznamnějších osobností české a anglické akademické scény analyzují politický vliv romantismu prostřednictvím jeho projevů v literatuře.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!