Židé, dějiny a kultura

Židé, dějiny a kultura

Židovské muzeum v Praze pravidelně pořádá v Praze i Brně dva dvoudenní bloky seminářů pro učitele nazvané „Židé, dějiny a kultura“ . Projekt je podpořen MŠMT.

   
Aktuality
Street Law

Street Law na Právnické fakultě UK

Také čas od času zápasíte s výukou práva? Přijďte v právu najít zalíbení na kurzy pro učitele společenských věd na základních a středních školách pořádané Právnickou fakultou Univerzity Karlovy!

   
Aktuality
Rozhoduj o Evropě

Rozhoduj o Evropě

Rádi bychom Vás informovali o pokračování úspěšného projektu Rozhoduj o Evropě. Nový ročník je společným česko-slovenským projektem, v jehož rámci se uskuteční mezi lednem a červnem 2017 14 regionálních seminářů v České republice a 8 na Slovensku. Každý ze seminářů bude sestávat ze tří interaktivních částí – představení EU a jejích institucí; zjednodušená simulace institucí EU a dialog s osobami s rozhodovací pravomocí. Semináře jsou otevřeny studentům všech typů středních škol.

   
Aktuality
Hate Free Cities

Videosoutěž Hate Free Cities

Je ti do 24 let a baví tě tvořit videa? Chceš aktivně bojovat s nenávistí? Zapoj se do video soutěže, natoč krátké video o tom, co si o nenávisti ve společnosti myslíš ty! Projekt Hate Free Cities je mezinárodní projekt, který se zabývá tématy spojenými s problematikou projevů nenávisti ve společnosti. Jeho spolupořadatelem u nás jsou organizace NESEHNUTÍ a Be International.

   
Aktuality
EuropaSecura 2017

EuropaSecura 2017

Dovolujeme si Vás informovat o konání 9. ročníku soutěže EuropaSecura, která je organizována Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, Zastoupením Evropské komise v České republice, Ministerstvem obrany, Armádou České republiky a sítí Eurocenter. 
Jedná se o soutěž pro středoškolské studenty s tématikou evropské integrace a bezpečnostních vztahů, se zaměřením na bezpečnostní priority České republiky a Evropské unie.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!